Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 43

01/01/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

Günlük kazanç alt sınırı:    666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı     :  20.002,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı:     5.000,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14):2.800,35TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):3.100,39 TL (%5indirim hakkı kazanılması halinde)

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL

İşverene Maliyeti:24.503,06 TL

İşverene Maliyeti:23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

Net Ücret :17.002,12

Asgari ücret Desteği: Sigortalı başına 700 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı (yardımı) ve BES/Özel sağlık sigortası tutarları

Yemek parası (fiilen çalışılan gün başına 666,75 x 23.65%) : 157,69

Çocuk Zammı (20.002,50TLx %2) : 400,05

Aile Yardımı(20.002,50TLx10%) : 2.000,25

BES+ÖSS (20.002,50TLx30%) : 6.000,75

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarı (askerlik-doğum)

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 x32% : 213,36TL

Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63X32% : 1.600,20

3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ve ödenecek prim tutarı

Günlük kazanç alt sınırı 666,75 x45% : 300,04TL

Günlük kazanç üst sınırı  5.000,63X45%:2.250,28

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!