Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 29

YEMEK BEDELİNDEN İSTİNA EDİLECEK PRİME ESAS KAZANÇTUTARI

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin günlük asgari ücretin %23,65’ inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazanca dahil edilmemektedir. Bu uygulama 01/12/2022 tarihinde başlatılmıştır. 

Buna göre 78,90 TL olan sigorta primi istisna tutarı, açıklanan yeni asgari ücrete göre yeniden hesaplanmıştır. Açıklanan  yeni  asgari  ücrete göre yemek  bedelinden 01/07/2023-31/12/2023 döneminde istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı; 

447,15 TL x   %23,65= 105,75 TL (Günlük İstisna Tutarı) olarak uygulanacaktır.

Vergi uygulamasında, yemek bedelinden istisna edilecek tutar daha farklı hesaplandığından, bu durumun uygulamalarda karıştırılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!