ötv matrahı

1600 SİLİNDİRE KADAR OLAN ARAÇLARDA ÖTV MATRAHLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/87

24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile motor silindir hacmi 1600 (cm3) geçmeyen binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.

Düzenlemede ayrıca; motor silindir hacmi 1600 (cm3) geçen fakat 2000 (cm3)’ü geçmeyen elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1.800 (cm3)’ü geçmeyen araçların da özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594.720,02 TL’nin üzerinde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır.

Yeni ÖTV matrahları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

 

Söz konusu Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!