Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 45

28/12/2023 tarihli 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 100 üncü maddesinde ”5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 1/1/2014 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe  kadar  söz  konusu  süreler  için  ödenmiş  olan  primler  iade  ve  mahsup  edilmez.” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre;

1/1/2014 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları terkin edilmiştir.

28/12/2023 tarihine kadar bu kapsamda ödenmiş olan primler iade edilmeyecektir.

01/01/2014 tarihinden sonra tahakkuk etmiş bu kapsamdaki prim borçlarının tahsiline davam edilecektir.

İlgili Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.  

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!