Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 25

SİGORTA  PRİMİNİN  KDV  İADE  ALACAĞINDAN  MAHSUBU  SURETİYLE ÖDENMESİ

SGK tarafından yapılan duyuruda ” 2023/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 5/5/2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılması nedeniyle, mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Mart dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20/5/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanacağı ve bu gecikmeden dolayı mükelleflerin mağdur olacağının anlaşıldığı, bu nedenle de söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bu döneme mahsus olmak üzere 26.05.2023 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirtilmiştir.

Bu itibarla, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26/5/2023 olarak uygulanacaktır.”

Açıklaması yapılmıştır.

Buna göre; 2023/Mart ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 26.05.2023 olarak belirlenmiştir.

İlgili SGK duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!