2023 YILI İÇİN HARÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/8

Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesi amacıyla 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak çıkarılan 92 Seri No.lu Genel Tebliğ yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 18,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30 Aralık 2021 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 92 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Saygılarımızla…

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!