Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 76

2023 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri

2023 yılı asgari ücret brüt 10.008 TL ve net 8.506,80 TL olarak açıklanmıştır.

Ücret kazançlarına yönelik 2022 yılında getirilen vergi istisnası uygulaması 2023 yılında da devam edecektir. 

2023 yılı bordro ve SGK parametreleri aşağıda belirtilmiştir;

Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti

2023 Asgari Ücret Brüt         10.008,00 TL

SGK Primi %14                           1.401,12 TL

İşsizlik Sigorta Primi %1            100,08 TL

Kesintiler Toplamı                    1.501,20 TL

2023 Asgari Ücret Net            8.506,80 TL

İşverene Maliyeti

Asgari Ücret    10.008,00 TL                           

SGK Primi %15.5 (İşveren Payı)              1.551,24 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 *           200,16 TL

İşverene toplam maliyet                        11.759,40 TL

4/B primleri

2023 Bağkur Primi 4b’li Esnaf aylık en düşük     3452,76 TL

5 puanlık indirim halinde     2952,36 TL

2023 En düşük İsteğe Bağlı primi     3202,56 TL

SPEK alt üst sınırlar

Günlük Asgari Ücret                               333,6 TL

Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı   333,6 TL

Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı  2.502,00 TL

Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı  10.008 TL

Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 75.060,00 TL

Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) 5.004 TL

1 sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenecek teşviksiz toplam sigorta prim tutarı (işsizlik dahil) 3.753 TL (10.008x%37,5)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) 125,10 TL (333,6x%37,5)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Aylık) 3.753  TL (10.008x%37,5)

Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) 6,67 TL (333,6x %2)

Ek-5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi 3.452,76 TL (10.008 %34,5)

Ek-6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) 3.252,6 TL (10.008 x%32,5)

Ek-6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) 3.552,84 TL (10.008 x%35,5)

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı 1.626,3 TL (333,6 x 15x%32,5)

Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 3.452,76 TL (10.008 %34,5)

GSS Primi 2023 

Türk Vatandaşı            300,24 TL

Yabancılar                   2401,92 TL

Yabancı Öğrenciler    400,32 TL

Borçlanmalar

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (askerlik, doğum borçlanması, staj borçlanması, avukatlık stajında geçen süreler vs günlük); 106,75 TL (333,6 TL x%32)

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük); 150,12 TL (333,6 TL x%45)

Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden)

Yatarak Tedavilerde 166,80 TL

Ayaktan Tedavilerde 222,4 TL

Primden İstisna Tutarları

Yemek parası (% 23,65) Günlük 78,90 TL

Çocuk Parası (%2) Aylık 200,16 TL

Aile yardımı (% 10)Aylık 1.000,8 TL 

İşsizlik ödeneği miktarı

İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneğinde damga vergisi (binde 7.59) hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır. Bu durumda 2023 yılı için en düşük işsizlik maaşı 4003,2 TL, en yüksek 8.006,4 TL lira olacaktır. 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!