Gelir vergisi gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarları üzerinden alınan bir vergidir. Bu kapsamda Dora Smart olarak sizler için ONLINE/ÜCRETSİZ eğitim planladık.

 

Program Detayları

Eğitim Tarihi: 29.02.2024

Saat 14:00-16:00

Uzaktan – Canlı

ÜCRETSİZ

Eğitmen : Ali SARIGÜL

TOPLANTIYA KATILMAK İÇİN;

https://teams.microsoft.com/l/meetup


Eğitimin Amacı

Gelir Vergisi Beyannamesi’nde dikkat edilmesi gereken hususlar, kimlerin beyanname vermesi gerektiği, indirime konu olabilecek harcamaların türü ve kapsamı üzerinde durulacaktır.

Eğitimin Kapsamı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde ücret gelirinin işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler oluğu belirtilmiştir.

Eğitimimizde gelir vergisinde beyannameye esas olan gelir kalemleri ele alınacak olup genel tanımlaması ve kapsamı hakkında bilgi verilecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre; yıllık gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden bazı indirimlerin yapılması mümkün bulunmaktadır.

İndirim hakkından, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler yararlanabilmektedirler. Bu nedenle ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri yanında, ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

Eğitimimizde indirime konu olabilecek eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilecektir. 

Bu Toplantıya Kimler Katılabilir?

Gelir Vergisi Mükellefleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Personel ve Özlük İşleri Birimi Çalışanları, Şirket Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, Mali Müşavirler, Akademisyenler, Öğrenciler, Bordro Personelleri, İdari yöneticiler.

Leave a Comment