Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/01


2024 yılında uygulanacak had ve tutarlar 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 324 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife aşağıdaki gibi olacaktır;

110.000 TL’ye kadar 15%
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası20%
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası27%
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası35%
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

40%

İlgili tebliğ için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!