Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/05

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER

1/1/2024  ila  31/12/2024  tarihleri  arasında  uygulanmak  üzere  sigortalılar  için  sigorta  primine  esas günlük  ve  aylık  kazançların  alt  ve  üst  sınırlarında,  yurtdışında  geçen  süreler  ile  hizmet borçlanmalarında,  isteğe  bağlı  sigortalılar  ve  genel  sağlık  sigortalılarının  ödeyecekleri  primler  de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Günlük kazanç alt sınırı:    666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı     :  20.002,5 TL

Günlük kazanç üst sınırı :     5.000,63 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

Sigorta Primi işçi payı (%14) :2.800,35TL

Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):3.100,39 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL

İşverene Maliyeti:24.503,06 TL

İşverene Maliyeti:23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)

Net Ücret :17.002,12 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları; 

Yemek parası: 666,75 TL  x % 23,65 =157,69 TL (Günlük)

Çocuk yardımı: 20.002,50 TL x % 2 = 400,05 TL  (Aylık)

Aile yardımı: 20.002,50  TL x %10 = 2.000,25 TL (Aylık)

Ek-9 Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için:

Günlük: 666,75 x%37,5=250,03 TL

Aylık: 20.002,5 x%37,5=7.500,94 TL

Ayda 10 günden az çalışanlar için; 

Günlük: 666,75 x%2=13,34

İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı üzerinden prim tutarı 666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL,

Günlük kazanç üst sınırı üzerinden prim tutarı:5.000,63  TL x 30 x % 32 =48.006,05 TL

5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları; 

– (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı, 

Bunların prim oranları %34,5 dur. 

Günlük kazanç alt sınırına göre  : 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL, 

Günlük kazanç üst sınırına göre : 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 

20.002,5 TL x % 3 = 600,08 TL olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :666,75 TL x % 32= 213,36 TL

Üst sınırı :5.000,63 TL x % 32 =1.600,20 TL, olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :666,75 TL x % 45 =300,04 TL 

Üst sınırı :5.000,63 TL x % 45 = 2.250,28  TL olarak esas alınacaktır.

Emzirme ödeneği: 857,00  TL

Cenaze yardımı:3.385,00 TL


 İlgili SGK Genelgesi için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!