Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/02

Yemek Parası İstisnası 170 TL (KDV dahil 187)

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL (KDV dahil 187) olarak tespit edilmiştir.

Yol Yardım Tutarı 88 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 88 TL olarak tespit edilmiştir.

İlgili Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!