Mevzuat Hakkında

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 72

4447 Sayılı Kanunun Geçici 32. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Türkiye İş Kurumu tarafından 01.12.2022 tarih ve 2022/3 sayılı 4447 Sayılı Kanunun Geçici 32. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi yayımlanmıştır.

9/11/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun geçici 32’nci maddesi ile 17/11/2020 tarihinde yürürlüğe giren geçici 29’uncu maddeye ilişkin uygulanan terkin işlemlerinin kapsamı genişletilmiş olup, yukarıda paylaşılan geçici 32’nci maddeye ilişkin uygulamanın usul ve esasları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2022/03 Sayılı Genelgesi’nde açıklanmıştır.

Terkine ilişkin usul ve esaslar

Fazla ve yersiz ödeme oluşturma işleminin hangi tarihte yapıldığına bakılmaksızın;

Yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma uygulamaları, 

4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi, aynı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve aynı Kanunun geçici 28 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında nakdi ücret desteği uygulamaları,

Hatalı işlemlerden kaynaklanmış ve 09.11.2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

Nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunan işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti üzerine, işverene uygulanan idari para cezaları 09.11.2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olmalıdır.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma uygulamaları ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamındaki fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarından 09.11.2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olanlar iade veya mahsup edilmeyecektir.

Yalnızca 09.11.2022 tarihi ve sonrasında tahsil edilenler iade edilecektir.

Fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarının terkin edilmeyeceği durumlar

Kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkartılmasından kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş ve ceza soruşturması veya kovuşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı kesinleşmemiş olan kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği ödemeleri kapsamında oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezaları terkin kapsamında değerlendirilmez ve bu kapsamdaki fazla ve yersiz ödemeler ile idari para cezalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilecek.

 İlgili İş-Kur Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!