6111 KANUN NUMARALI TEŞVİKLERİN UZATILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin 12 inci fıkrası gereğince 31/12/2022 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacaktır.

Örnek:10.000.-TL brüt ücret alan bu teşvik kapsamındaki işçi için10.000.-TL x%20,5=2.050.-TLteşvikten yararlanacaktır

İlgili Resmi Gazete duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!