Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 27

SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

26/5/2023  Tarihli  32202  sayılı Resmi    Gazetede  yayımlanan 7300  Numaralı  Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; “”9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine  kadar(bu  tarih  dahil) uzatılmıştır.” Hükmü getirilmiştir. 

Buna göre 7440sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2022/ Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait borçların;

Yapılandırılması için son başvuru süresi 31/5/2023 tarihinden 30/6/2023 tarihine (bu tarih dahil), peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 30/6/2023 tarihinden 31/7/2023 tarihine uzatılmıştır. SGK’ya  olan borçlardan GSS borçlarının ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

7440 Sayılı SGK Borçlarının Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

Türü 

Mevcut Süre

Uzatılan
Süre

Yapılandırma
başvuru tarihi

31.05.2023

30.06.2023

Rücu ve
yersiz ödemeler

31.05.2023

30.06.2023

Gelir testi

31.07.2023

31.07.2023

İlk taksit
ödeme süresi

30.06.2023

31.07.2023

GSS borçları

31.08.2023

31.08.2023

İlgili Resmi Gazete duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!