Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 47

ARGE Teşviki Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri kapsam dahilinde bulunan çalışanların bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden belirli oranlarda yapılan hesaplamanın vergiden müstesna olma durumu, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden 1/1/2022 tarihinden öncesi için asgari geçim indirimi düşüldükten, 1/1/2022 tarihinden sonrası için asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kalan vergi tutarının aynı oranlarda hesaplanarak terkin edilebileceği şeklinde değiştirilmiştir.

Mevcut Yönetmelikte belirtilen “Kapsama giren personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık kırk beş saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınır.” ifadesindeki “haftalık kırk beş saati” ibaresi, “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte belirtilen “Temel Bilimler Desteği” ibaresi “Desteklenecek Programlara Yönelik Destekler” şeklinde değiştirilmiş, bu sayede Yükseköğretim Kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji programlarına ilişkin temel bilimlerin dışında, karar alınmak suretiyle diğer programlara ilişkin de destek verilmesinin önü açılmıştır.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!