Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 44

BELİRLİ YERDE YAPILMAYAN VE BELİRLİ BİR MERKEZDEN SEVK VE İDARE EDİLEN İŞLERİN SGK TESCİLİ
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine göre, Büro, yazıhane gibi belli bir merkezden sevk veya idare edilmeyen ve faaliyeti belirli bir yere bağlı olmayan işler, belirli yerde yapılmayan işler olarak kabul olunmaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasında “İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden işin, belirli bir yerde yapılmaması hâlinde işverenin ikametgâhının bulunduğu; bir ‘il’den diğer bir ‘il’e geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise işin başladığı yeri çevresine alan; üniteye verilir. “ hükmü yer almaktadır.

Buna göre, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden isin
belirli bir yerde yapılmaması hâlinde söz konusu iş, işverenin ikametgâhının bulunduğu; bir ‘il’den diğer bir ‘il’e geçmesi ve devam etmesi hâlinde işin başladığı yeri çevresine alan SGK ünitesinde tescil edilir.

Örnek 1: Bir durağa bağlı olmaksızın şoför çalıştırılan taksi işyerlerinde işyeri bildirgesi işverenin ikametgâhının bulunduğu, yeri çevresine alan SGK ünitesine verilecektir.

Belirli bir yerde yapılmayan işlerde işverenin ikametgâhı ile işin görüldüğü yerler SGK’ ya ait ayrı ünite bölgelerinde bulunuyorsa, sigorta işlemlerinin işverenin yazılı başvurusu üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine SGK tarafından izin verilmesi durumunda işyeri bildirgesi SGK’nın o ünitesine verilecektir. 

Örnek 2: Kendine ait aracıyla Ankara ili içinde seyyar olarak tekstil ürünleri satışı yapan (A) işvereninin söz konusu işte çalıştırdığı 2 sigortalısı bulunmaktadır. (A) işvereni Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezi dahilinde ikamet etmekte olup işyeri bildirgesi Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezine verilerek işyeri tescil edilebileceği gibi sigorta işlemlerinin işverenin yazılı başvurusu üzerine, işin yapıldığı yeri çevresine alan ünite veya ünitelerinden biri tarafından yürütülmesine SGK tarafından izin verilmesi durumunda işyeri bildirgesi o üniteye de verilebilecektir.

Faaliyeti belirli bir yere bağlı olmamakla beraber, büro, yazıhane gibi belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işler, belirli bir yerde yapılmış sayılacak ve işyeri bildirgesi, işin sevk ve idare edildiği yeri çevresine alan SGK ünitesine verilecektir.

SGK’nın 2020/20 Sayılı Genelgesine ulaşmak için tıklayınız

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!