Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 65

Çalışanlara Yapılan Yemek ve Elektrik, Doğalgaz, Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Kanun Yayınlandı

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09 Kasım 2022 Tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşverenler için özellik arz eden hususlar aşağıda belirtilmiştir;

– 01/12/2022 tarihinden itibaren, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara yemek bedeli olarak yapılan günlük 51,00 TL’yi aşmayan ödemeler, gelir vergisi istisnası kapsamına alınmaktadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir.

– 01/12/2022 tarihinden itibaren, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanlara, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna sayılacaktır.

– 09/11/2022 tarihinden itibaren, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

 İlgili Resmi Gazete’ye ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!