Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 26

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ

SGK tarafından internet sitelerinde yayımlanan duyuru ile daha önce ertelenen bazı yükümlülüklerin süreleri uzatılmıştır.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  kapsamındaki  sigortalılar  ile  diğer sigortalılarının; 

a) 6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,

b) 6/2/2023  ila  26/6/2023  tarihleri  arasında  verilmesi  gereken  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/8/2023  tarihine  kadar  (bu  tarih  dahil)  ödenmesi  kaydıyla  işyerlerinin  teşviklerden yararlandırılmasına,

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023  tarihi  itibarıyla  aracılık  ve  sorumluluk  sözleşmesi  bulunan  ve  Adıyaman,  Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs  aylarına  ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/8/2023 tarihine  kadar (bu  tarih  dahil)verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil)ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılmasına,

Karar verilmiştir.

İlgili duyuru için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!