DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ

Vergi Mevzuat Sirküleri – 2023/35

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresinde yayımlanan 08.02.2023 tarihli duyuruda; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023  (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Mücbir sebep hali süresince,
• Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,

• Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

• Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

• 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi,

• Deprem tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.

Saygılarımızla…

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!