Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 13

12 MART 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı Kanun ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle bazı sigorta ve vergi istisnaları getirilmiştir.

Buna göre;

– Depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına/sigortalılara,

– İşverenleri tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),

– Mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile,

– Toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımların

– 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca (SPEK’e) dâhil edilmeyeceği,

– Ayrıca, bu yardımlar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi,

– 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisi alınmayacağı,

– Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği,

belirtilmiştir.

İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yapacakları deprem yardımlarının sigorta primi, gelir ve damga vergisinden istisna tutulması ile ilgili uygulamanın usul ve esaslarıyla ilgili ilerleyen günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK tarafından düzenleme yapılacağı beklenmektedir.

7440 sayılı Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!