Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm, basitçe dijitalleşme ile aynı değildir. Dijitalleşme, manuel süreçlerin dijital ortama taşınması anlamına gelirken, dijital dönüşüm daha kapsamlı bir değişim sürecini ifade eder.

SMART PORTAL İLE İK ZAMANIN KONTROLÜNÜ ELE ALIYOR

Dijital Dönüşüm ile yeni çağa uyum sağla

Artan iş gücü maliyeti ve yasal mevzuatların yükümlülüklerinden dolayı İnsan Kaynakları departmanını dijitalleştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir.

Dijitalleşme, iş süreçlerini optimize ederek verimliliği ve etkinliği artırır, çalışan deneyimini iyileştirir, zaman tasarrufu sağlar ve katma değeri olan iş süreçlerine odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, kurumsal stratejinizi daha iyi desteklemenize yardımcı olur.

İK departmanınızı dijitalleştirerek rekabet avantajınızı arttırın, iş süreçlerinizi optimize edin!

SMART PORTAL İLE İK SÜREÇLERİNİZİ HIZLANDIRIYORUZ!

Dijital Dönüşüm ile yeni çağa uyum sağla

Deloitte'un 2018 yılı Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük ilk 1000 firmasında yapmış olduğu RPA araştırmasına göre firmaların %53'ü RPA süreçlerini başlatmış durumda. Yine ilk 1000 firmanın %78'i gelecek üç yıl içerisinde RPA 'e yatırım yapmaya başlayacak ve yatırımlarını artıracak. Şu an hali hazırda ise bu firmaların mevcut iş yükünün %20'si RPA robotları tarafından gerçekleştiriliyor. Firmaların RPA sonrasında elde ettikleri kazanımlar ise şu şekilde;

Memnuniyet %

Maaliyet Azalışı

61%

Verimlilik Artışı

86%

Uyumluluk Artışı

92%

Firmaların %

İş gücünü robotlar yapıyor
20%
RPA süreçlerini başlattı
53%
Gelecek 3 yılda yatırım yapacak
78%

Smart Portal ile Dijital Dönüşümün farkını yaşa!

YASAL İK İŞLEMLERİNİN OTOMATİKLEŞTİRİLMESİ

İK departmanındaki yasal süreçlerin otomatikleştirilmesi, yasal gereksinimlerin elektronik ortamda ve yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

DİJİTAL DENETİM İŞ ZEKASI

Smart Portal tarafından IK Departmanları için geliştirilen iş zekası uygulamaları ile dijital denetim gerçekleştirir. Bu uygulamalar, verileri analiz ederek  asal ve şirket politikalarına uyumu değerlendirir.

SİSTEM ENTEGRASYONU KOLAYLIĞI

Smart Portal ile geliştirilen dijital uygulamaların kuruluşun kendi içindeki diğer sistemlerle kolay entegrasyonu sayesinde veri akışının optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması sağlanır.

ÖZEL ROBOTİK ÇÖZÜMLERLE OTOMASYON

Smart Portal tarafından IK Departmanları için geliştirilen iş zekası uygulamaları ile dijital denetim gerçekleştirir. Bu uygulamalar, verileri analiz ederek  asal ve şirket politikalarına uyumu değerlendirir.

SMART ROBOT VE İŞ ZEKASIYLA RAPORLAMA VE ANALİZ

Smart robotlar ve iş zekası kullanılarak elde edilen verilerle  özel raporlama ve analiz imkanı sağlanır. İK departmanına detaylı, hızlı ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

shape 37 1

Smart Portal ile Dijital Dönüşümün Kazanımları

Zaman Tasarrufu

Dijital dönüşüm, manuel işlemleri robotikleştirerek iş süreçlerinde önemli zaman tasarrufu sağlar.

Rutin İşlerden Kurtulma

Dijital Dönüşüm, rutin ve tekrarlayan işleri otomatik hale getirir, böylece insan kaynakları daha stratejik ve katma değerli görevlere odaklanabilir.

Risk Minimizasyonu

Dijital Dönüşüm ile insan hataları en aza indirelerek operasyonel ve yasal riskleri minimize eder.

Güçlü Analiz Desteği ve Raporlama

Dijital Dönüşüm, kapsamlı analizler yapma ve karar alma süreçlerini destekleyen güçlü raporlama imkanları sunar.

Maliyet Düşürme

Dijital Dönüşüm, iş süreçlerinin daha verimli ve düşük maliyetli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak maliyet tasarrufu sağlar.
shape 37 1

Smart Portal ile Dijital Dönüşümün Kazanımları

01

Dijital Olgunluk Analizi

İK Departmanının dijitalleşme alanındaki güçlü ve zayıf yönlerini belirliyoruz.

03

Proje Teklifinin Onayı

Bu aşamada, projenin amacı, kapsamı, süresi, maliyeti tüm paydaşlarca kabul edilir.

05

Kullanıcının Deneyimi ve Onayı

Bu süreçte, kullanıcılar
geliştirilen ürünleri deneyimler
ve geri bildirimde bulunur.

07

Destek Hizmetleri

Projenin tamamlanmasının ardından sunulan teknik ve destek hizmetlerini içerir.

02

Yol Haritasının Sunulması

Bu aşamada, İK Departmanının dijital dönüşüm hedefleri, stratejisi ve planları tüm paydaşlara sunulur.

04

Dijital Olgunluk Analizi

Bu süreçte, projenin hedefleri
ve planları doğrultusunda yazılım, süreçler ve yetenekler geliştirilir.

06

Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Geliştirilen ürünlerin ve süreçlerin bakımını, desteklenmesi ve sürekli
iyileştirilmesini içerir.

zaman kazandırır maliyetleri azaltır &
asla durmaz.

Ücretsiz
Dijital Olgunluk Analizi, Rpa Rol Analizi ve Demo Talebi için

(0216) 576 54 45

www.smartportal.com.tr


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!