Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 67

Diş Hekimliği Fakültelerinde İntörn Eğitimi Gören Öğrenciler 09.11.2022 Tarihinden İtibaren Sigortalı Sayıldı

İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN SİGORTALILIĞI

2547 sayılı Kanunun ek 29’uncu maddesi gereğince, üniversitelerin (Gülhane Askeri Tıp Akademisi dahil) tıp fakültelerinin altıncı yıl müfredat programları çerçevesinde uygulama eğitimine başlamaya hak kazanmış olan öğrencileri 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar gibi değerlendirilmekte, bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

09.11.2022 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7420 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 2547 sayılı Kanunun ek 29’uncu maddesinin birinci cümlesi değiştirilerek diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilerin intörn eğitime başladıkları tarihten itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamındaki hak ve yükümlülükleri başlatılmıştır. Diş hekimliği fakültelerinde intörn eğitimi gören öğrenciler, 09.11.2022 tarihinden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları riskine karşılık sosyal güvenlik kapsamında kabul edilmiştir.

Bu  öğrencilerin işe giriş bildirgelerinin intörn eğitimine başlamadan önce verilmesi gerekmekte ise de 09.11.2022 tarihi ve öncesinde diş hekimliği fakültelerinde intörn eğitime başlayan öğrencilerin 7420 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bildirilmesi fiilen mümkün olmadığından, sigortalı işe giriş bildirimlerinin, 2022 yılı 10’uncu döneme ilişkin muhtasar, prim ve hizmet beyannamesi/aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süresinin son günü olan 28.11.2022 tarihi saat 23:59’a kadar verilmiş olması halinde sigortalı işe giriş bildirgeleri yasal süresinde verilmiş kabul edilecektir.

 

Diş Hekimliği Fakültelerinde İntörn Eğitimi Gören Öğrenciler

 

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!