Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 56

E-MUAFİYET ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURU SİSTEMİNİN AÇILMASI HAKKINDA DUYURU

02.02.2022 tarih ve 31738 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 48’inci maddesinde çalışma izni muafiyeti kapsamında bulunan yabancılar belirlenmiştir. Bu kapsamda olan yabancılar çalışma izni muafiyeti almak kaydıyla ülkemizde çalışabilecektir.

İlgili Yönetmelik gereğince çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancı tarafından yurt içinde sistem üzerinden Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılacaktır. Türk dış temsilciliğine yapılan başvurular neticesinde verilen referans numarası ile sistem üzerinden başvuruların iletilmesi gerekmektedir.

Gelinen aşamada teknik çalışmaları tamamlanan “Çalışma İzni Muafiyeti Sistemi” 01.10.2022 tarihi itibarıyla uygulamaya geçecek ve çalışma izni muafiyeti başvuruları bu sistem üzerinden alınmaya başlanacaktır.

a)Başvuru Adresi

Çalışma izni muafiyeti başvuruları https://emuafiyet.csgb.gov.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.

Yabancı Türkiye içerisinde bulunuyorsa; kendisine tahsis edilen 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası varsa E-devlet üzerinden, yoksa pasaport bilgileriyle sisteme giriş yapabilir.

Eğer yabancı Türkiye dışında bulunuyorsa; bulunduğu ülkenin Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak referans numarası alması gerekmektedir. Verilen referans numarasıyla sisteme giriş yapabilir.

b) Başvuru Belgeleri

Başvuru esnasında yabancıya ait biyometrik fotoğraf, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge, eğitim ve varsa işyeri bilgileri ile bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yabancının başvurduğu muafiyet türüne göre durumu kanıtlayıcı belgelerin de yüklenmesi zorunludur.

c) Değerlendirme Esasları

Çalışma izni muafiyeti başvurusu değerlendirilirken, ilgili yabancının çalışma izni muafiyeti kapsamında olup olmadığına, ilgili mevzuatta belirlenen çalışma izni muafiyeti süreleri ile yüklenen belgelerin kontrolüne ilişkin hususlar dikkate alınmaktadır. Başvuruya dair bilgi ve belgelerin tam olması ve yabancının muafiyet kapsamında olduğunun tespit edilmesi kaydıyla başvuru sonuçlandırılır. İhtiyaç duyulması halinde ilgili mercilerin görüşleri alınabilir.

d) Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi düzenlenmektedir. Çalışma izni muafiyeti ödemelerini, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle yükümlüdür.

Çalışma izni muafiyeti süresinin 3 ay veya daha fazla olması halinde belge düzenlenmesi için çalışma izni muafiyeti harç bedeli ile değerli kâğıt bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenmesi halinde ise harç bedeli alınmaz, başvuru sahibi belge düzenlenmesini talep etmesi halinde sadece değerli kâğıt bedelinin ödenmesi yeterli olacaktır.

e) Harç ve Değerli Kâğıt Bedeli Ödeme Kanalları

Çalışma izni muafiyeti başvurusu olumlu değerlendirilen yabancının kayıtlı e-posta adresine buna yönelik bir bildirim gönderilir. Gönderilen e-postada belirtilen tutarların en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru olumsuz sonuçlandırılır. 

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığına ait İnteraktif Vergi Dairesinden kredi kartıyla doğrudan yapılabilir, ya da Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilmektedir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili duyurusu için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!