Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/07

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 2021/61 Esas numaralı, 2024/31 Karar numaralı ve 01/02/2024 Karar tarihli “Anayasa Mahkemesi Kararı” 21/03/2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Mahkeme Kararı’nda 5510 sayılı SGK Kanununun 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…hastalık ve analık…” ve “…analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki…” ibareleri ile ikinci cümlesi iptal edilmiştir.

Bilindiği üzere 7316 sayılı Kanununun 9.maddesi ile; hastalık ve analık halinde geçici iş göremezlik hesabından suistimal ile fazla yapılacak ödeneklerin önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştı.

Bu şekilde hastalık ve analık halinde geçici göremezlik hesabı iş kazası ve meslek hastalığına göre farklılaştırılmış, ödeneğe esas ortalama günlük kazanç sınırları azaltılmıştır. Analık ve hastalık halinde son 12 aylık dönemdeki kazançların dikkate alınması esası getirilmiş, ilaveten kişinin son yılda 180 günden az prim ödemesi varsa bu defa, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecek şekilde ödeneğe esas kazançlara üst sınır getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi olarak usulsüzlüklerin denetimle ortaya çıkarılabileceğini yapılan yersiz ödemelerin etkin bir denetimle kişilerden geri alınabileceğini, aksi halde kurallara uymayanlar yanında kurallara uyan sigortalıların bundan olumsuz etkileneceğini göstermiştir.

Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (21/12/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

SGK tarafından genelge yayımlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

İlgili Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!