Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 37

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 22/09/2023 tarihli “Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Yazı uyarınca; 08/09/1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatta öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvikten yararlanılmasına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda; 2023 Ekim dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yaş şartını da sağlayarak emekli olan ve 15510 kanun numarası ile bildirilen sigortalılar için sistem uyarısı ile karşılaşılmaktadır.

Buna göre, “15510” sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamakta olup, Ekim/2023 dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yaş şartını da sağlayarak emekli olan ve “15510” kanun numarası seçilenler için GİB sisteminde “HATA mesajı” çıkmakta, bu sigortalılar için kanun numarasız ve “02” belge türünde bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Hata mesajı içeriği aşağıda paylaşılmıştır;

T.C.No:……………………….. , Sicil No:……………….., ………………….. ad soyadlı Sigortalı bilgilerinde “Yaş şartına tabi aylık alandan dolayı yararlanılamaz. 5510 Geçici 95.md sigortalı bilgilerini kontrol ediniz. TC :………………….” hatası oluşmuştur.”

Dolayısıyla yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirim yapılırken kanun numarasız (00000) ve “02” belge türünde bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!