Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 19

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararname ile olağanüstü hal kapsamında “Özel Öğretim Kurumları, Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri, Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik destekler getirilmiştir.

OHAL bölgesi SGK teşvikleri

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarında çalışan personellerin 5510 sayılı SGK kanunu kapsamında belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, 31/03/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

AR-GE Teşvikleri

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin eğitim durumlarına göre uygulanan gelir vergisi indirim tutarları sırasıyla % 95, % 90 ve % 80 olarak belirlenmiştir. Yayımlanan Kararname ile 06/02/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge merkezlerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan personeller için uygulanacak istisna tutarı eğitim durumlarına bakılmaksızın % 100 olarak uygulanacaktır.

Diğer bir düzenleme olarak bu kanun kapsamında Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde uygulanan sigorta primi işveren desteği (%50’si iken) 06/02/2023 tarihinden itibaren OHAL kapsamında olan iller için ve OHAL sürecince uygulanmak üzere, Ar-Ge faaliyetlerinde geçen süreye denk gelen işveren hissesinin %100’ü Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!