Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 43

Otomatik BES Sistemine Tekrar Katılım

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 08/08/2022 tarihli ve 2022/21 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

 

Genelgeye göre;

 

 – Otomatik Katılım Sistemi(Zorunlu BES) kapsamında dâhil edildiği plandan cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışan, talep etmesi halinde, işvereni tarafından ayrıca bir işleme gerek olmaksızın ilgili plana tekrar dâhil edilir.

 

–  Çalışanın plana tekrar dâhil edilmesi için talep tarihi itibarıyla aynı işyerinde çalışıyor olması şartı aranır.

 

– Çalışan, plana tekrar dâhil edilmesine ilişkin talebini işverene iletir. Aynı işyerinde çalışıyor olması şartı taşıması kaydıyla, çalışan işveren tarafından, en geç talebin iletildiği tarihi takip eden ikinci ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek şirkete aktarılan katkı payının, şirkete nakden intikal etmesi ile plana dâhil edilir.


İgili Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!