Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 14

Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.

22 Mart 2023 Tarihli ve 32140 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile, SGK’nın çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni asgari işçilik oranlarına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!