Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 50

SGK Asgari Ücret Desteğine İlişkin Genelge Yayınladı

   Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerce;


 – 2021 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179,00 TL ve altında (toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 358,00 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,


– 2022 yılı içinde ilk defa açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (Aylık 100,00 TL), bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu destekten yararlanılacak ayda, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

 

SGK’nın ilgili desteğe ilişkin 2022/19 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır. Söz konusu asgari ücret desteğine istinaden SGK tarafından yürütülecek olan işlemlerin detayları Genelge’de açıklanmıştır.

 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!