Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 48

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI

SGK, 01.09.2022 tarihinde  internet  sitesinde  elektronik  tebligat  uygulaması  ile  ilgili  duyuru yayımlamıştır. Yapılan duyuruya göre;

24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmeliğin 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği, Elektronik   Tebligat   (e-Tebligat)  uygulamasının  hayata  geçmesiyle  birlikte  SGK’nın Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalandığı ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletildiği, 

Bu  kapsamda Eskişehir,  Bursa,  Konya  ve Gaziantep  illerinde SGK  e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak  olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulamasının, 01.09.2022  tarihinden  itibaren Ankara ilinde de başlanılacağı,

Yukarıda sayılan illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği,

Açıklanmıştır. 

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!