Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 20

05 Nisan 2023 tarih ve 32154 Sayılı ile 7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanunun 11. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 18’inci maddesi gereğince Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.100’er TL tutarında ödenen bayram ikramiyesi 2.000 TL olarak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan aynı kanunun 12. Maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Ek 19’uncu maddesinde belirtilen en düşük emekli aylık tutarına ilişkin 5.500 TL olan tutar 7.500 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Emekli aylığı alt tutarına ilişkin yasal düzenleme 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgili Resmi Gazete ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!