Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 09

SGK tarafından yayınlanan 07/02/2023 tarihli Genel Yazıya göre, işyeri nakil işlemlerinin bildirgelerinin elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli sistem kullanıma açılmıştır. 

Buna göre, işverenlerin işyerlerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir adrese nakledilmesi hâlinde, 10 gün içerisinde SGK’ya yapılması gereken yasal bildirim, işyeri tescil ekranlarında bulunan ”İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri – Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menüsü vasıtasıyla yapılabilecektir.

İlgili SGK yazısı için tıklayınız.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!