Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 07

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ

Sosyal  Güvenlik  Kurumu,  internet  sitesinde  yayımladığı  duyuru  ile  06.02.2023  tarihinde Kahramanmaraş merkezli Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,  Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen işveren ve sigortalıların bazı yükümlülüklerini ertelemiştir. Buna göre;

1) 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

2) a-06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları, 

b-2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları, 5510  sayılı  Kanunun  89  uncu  maddesinde  belirtilen  gecikme  cezası  ve  gecikme  zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

3) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06/02/2023 tarihi  itibarıyla  yapılandırma/taksitlendirme  işlemleri  bozma  koşuluna  girmemiş  işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında sona eren  taksitlerini  31/08/2023  kadar  ödemeleri  halinde  yasal  süresi  içinde  ödenmiş sayılacaktır.06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

4) Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31/08/2023 olarak dikkate alınacaktır.

5) Kontrol  muayenesine  tabi  olanlardan  kontrol  muayene  tarihleri  01/02/2023  ila  31/08/2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31/08/2023 olarak belirlenmiştir.

6) Fazla  veya  Yersiz  Ödemeler  ve  Kamu  Zararlarından  Kaynaklanan  SGK  Alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/08/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.

İlgili duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!