2024 Yılı 2. Dönem Çocuk Yardımı Gelir Vergisi İstisna Tutarı Belirlendi

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/12 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 05.07.2024 tarihinde yayımlanan “2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklar” Genelgesine göre; 01.07.2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek çocuk yardımı tutarından istisna edilecek gelir vergisi tutarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Çocuk yardımı gelir vergisi istisnası (0-6 yaş)  453,90...

2024 yılı ikinci dönem kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/11 Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05/07/2024 tarihli ve 3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur. Buna göre; 01/07/2024 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 41.828,42 TL olarak belirlenmiştir. İlgili genelge için...

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/10 29/06/2024 tarihli ve 32587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 4. ve 7. maddeleri değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler...

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından 2024 yılı mali tatil uygulaması

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü...

6111 SAYILI TEŞVİK UYGULAMASINDA USTALIK VE KALFALIK BELGELERİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/08 6111 SAYILI TEŞVİKTE USTALIK VE KALFALIK BELGELERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  6111  sayılı  Kanunla  eklenen  Geçici  10  uncu maddesinde belirtilen teşvik;  a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;  1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,  2)  Mesleki ...

Hastalık Ve Analık Halinde Mevcut Geçici İş Göremezlik Hesaplama Yöntemine Anayasa Mahkemesinden İptal Kararı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/07 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından 2021/61 Esas numaralı, 2024/31 Karar numaralı ve 01/02/2024 Karar tarihli “Anayasa Mahkemesi Kararı” 21/03/2024 tarihli ve 32496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Mahkeme Kararı’nda 5510 sayılı SGK Kanununun 17. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…hastalık ve analık…” ve “…analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!