Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 34

SGK tarafından yayımlanan 22.09.2023 tarihli genel yazıda, SGDP sigorta prim indirim desteğinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95’inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğu, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların 15510 teşvikinden yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanı sıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

İlgili SGK Genel yazısı için tıklayınız.

 

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!