Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu - 64

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasının Tüm İllerde Kullanıma Açılması

SGK, 1.11.2022  tarihinden  itibaren tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak  olan  muhataplara  elektronik  tebligat  gönderilmeye  başlanacağını,  e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceğini tebliğ etti.

SGK’nın ilgili duyurusu için tıklayınız.


Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!