Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/09

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’a göre, her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Buna göre 2024 yılı mali tatili 2 Temmuz Salı günü başlayıp, 20 Temmuz günü sona ermektedir.

5604 sayılı mali tatil ihdas edilmesi hakkındaki kanunun;

1. maddesinin 2. fıkrasında; 

“Son günü malî tatile rastlayan kimi süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır” denildiğinden, 

Son günü malî tatile (02.07.2024 – 20.07.2024) rastlayan yükümlülükler için süre 27 Temmuz 2024 olmasına karşın, cumartesi günü de kamuda işgünü sayılmadığından süre 29.07.2024 Pazartesi gününe (dahil) uzayacaktır.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. Dolayısı ile mali tatili takip eden 5 güne rastlayan bazı yükümlülükler için süre, 25/07/2024 Perşembe günü sona erecektir

Sosyal güvenlik uygulamasında mali tatile konu olmayan işlemler

– İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim süreleri ve ödemeler Mali Tatil Uygulaması kapsamında değildir. İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile ilgili bildirim ve yükümlülüklerin mevcut mevzuat hükümlerinde yer alan süreler dikkate alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

– 5510 sayılı kanun kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimi mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

– 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirimler mali tatil kapsamında değildir.

–  E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi mali tatil kapsamında değildir.

– Sigorta primlerinin ödeme süreleri mali tatil kapsamında değildir.

Leave a Comment


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!