2022 YILINDA UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

İş ve Sosyal güvenlik Mevzuat Sirküleri – 2022/05 ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!