SGK Gecikme Cezası Oranı Artışı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/06 SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası...

2023/MART AYI MUHSGK’NIN“SİGORTA BİLDİRİMLERİ” KISMININ SON VERİLME SÜRESİ 28.04.2023 TARİHİNE UZATILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 24 2023/MART AYI MUHSGK’ NIN SİGORTA BİLDİRİMLERİ KISMININ VERİLME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK; Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 25/04/2023 tarihli duyuruya göre; 1) İşverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının son verilme süresi 28 Nisan 2023 Cuma günü saat...

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN 5 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 23 EMEKLİLER İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na...

Yeni Kanun Teklifine Göre Emeklilik

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 06 TBMM Başkanlığı’na sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde; ”1. Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi(SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki...

TÜRKİYE VARLIK FONU İLE HİSSEDARI OLDUĞU ŞİRKETLERİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 60 TÜRKİYE VARLIK FONU İLE HİSSEDARI OLDUĞU ŞİRKETLERİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI TÜRKİYE VARLIK FONU İLE ŞİRKETLERİNİN MAHİYET KODLARI İLEİLGİLİİŞLEMLER:TÜRKİYE VARLIK FONU İLE ŞİRKETLERİNİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:TÜRKİYE VARLIK FONU İLE ŞİRKETLERİNİN MAHİYET KODLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER:TÜRKİYE  VARLIK  FONU TÜRKİYE  VARLIK  FONU İLE  ŞİRKETLERİNİN  MAHİYET  KODLARI  İLE İLGİLİ...

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İŞ ALANLARINDA ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜLERİN SİGORTALILIĞINDA VE PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

HÜKÜMLÜLERİN SİGORTALILIĞI VE PRİM ÖDEME Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 54 5510 sayılı Kanunun; “Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!