AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Teşvik ve Devlet Destekleri Duyurusu – 03 AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 08.04.2022 tarihinden itibaren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yenilenen Aktif İşgücü Yönetmeliğine...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!