OHAL KAPSAMINDA GEÇİCİ SÜRE İLE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ DESTEĞİ GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 19 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31/03/2023 tarih ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararname ile olağanüstü hal kapsamında “Özel Öğretim Kurumları, Sosyal Hizmetler, Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri, Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik destekler getirilmiştir. OHAL bölgesi SGK teşvikleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri...

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 47 ARGE Teşviki Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri kapsam dahilinde bulunan çalışanların bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri...

2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINDAN VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK HATIRLATMALAR

2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINDAN VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK HATIRLATMALAR Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/27 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştı. 1-)...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!