Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 47 ARGE Teşviki Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı 25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uygulamada aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri kapsam dahilinde bulunan çalışanların bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri...

9 SERİ NOLU 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA

9 SERİ NOLU 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA Teşvik ve Devlet Destekleri Duyurusu – 05     Bilindiği üzere; 03.02.2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 7263 Sayılı kanunla; Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini...

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/38 7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; ilgili personelin bu merkezler...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!