2022 Eylül Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 61 Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 26/10/2022 tarihli duyuruya göre; 1) İşverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı Eylül ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının son verilme süresi 28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır. 2) e-Bildirge sistemi...

KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ, MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/63 26/07/2022 tarihli ve VUK-144/ 2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!