İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI VE İHRACAT BEDELİNE GÖRE İADE UYGULAMASI GETİRİLDİ

İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI VE İHRACAT BEDELİNE GÖRE İADE UYGULAMASI GETİRİLDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/32   21.04.2022 tarih ve 31816 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmış ve yeni uygulamalar getirilmiştir. Yapılan değişiklikler ana başlıkları itibariyle aşağıdaki...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!