7394 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN KDV İSTİSNALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

7394 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN KDV İSTİSNALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/40 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmış, konuyla ilgili açıklamalarımıza 2022/28 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. 7394 sayılı Kanun aşağıdaki değişiklikler yapılmıştı. – Katma Değer...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!