ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ŞEKİL VE MUHTEVASI DEĞİŞTİRİLDİ

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİNİN ŞEKİL VE MUHTEVASI DEĞİŞTİRİLDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/66 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34-39’uncu maddeleri arasında Elektrik ve havagazı tüketim vergisi düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!