5.000 TL Tutarındaki Emekli İkramiyesine İlişkin Kanun Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 36 02/11/2023 tarih ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 98. madde eklenmiştir. Tek seferlik 5.000 TL ödenmesinde dikkate alınacak kriterler şu şekilde belirlenmiştir: 1- 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir...

Emeklilik Talebinde Bulunanların SGDP Kapsamındaki İşe Giriş Bildirgesi İşlemleri

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 12 Emeklilik işlemleri sırasında, “8-Emeklilik ve toptan ödeme” işten ayrılış nedeni ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi bildirilen ve emeklilik talebinde bulunan sigortalı hakkında, emeklilik talebini takip eden günden itibaren “8- Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi elektronik ortamda bildirilebilmektedir.  Ancak, tüm bu şartları sağladığı...

Yeni Kanun Teklifine Göre Emeklilik

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 06 TBMM Başkanlığı’na sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde; ”1. Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi(SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki...

SGK Emekli Promosyonu İle İlgili Basın Duyurusu Yaptı

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 59 SGK Emekli Promosyonu İle İlgili Basın Duyurusu Yaptı SGK ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır. Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK’dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; Ø   3.500.-TL’ye kadar...

SGK’DAN “KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI” ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Duyurusu – 2022/14 SGK’DAN “KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI” ALMA ŞARTLARI NELERDİR? Yaş hariç emeklilik şartlarını taşıyan sigortalıların; ⎯ Son işyerinde en az 1 yıl çalışmak, ⎯ 08.09.1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gün sigortalık süresi olmak, ⎯ 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!