SGK Emeklilerinin Taban Aylığı Tutarı ve Bayram İkramiyeleri

Sosyal Güvenlik Mevzuat Duyurusu – 20 05 Nisan 2023 tarih ve 32154 Sayılı ile 7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun 11. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun...

2022 Temmuz SGK Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 41 2022 Temmuz SGK Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55’inci ve geçici 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ve Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 82’nci...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!