SGK Gecikme Cezası Oranı Artışı

Sosyal Güvenlik Sirküleri – 2024/06 SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası...

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK %2,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

Yapılandırma taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde uygulanan geç ödeme zammı aylık % 2,5 olarak belirlendi Sosyal Güvenlik Mevzuat Sirküleri – 39 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!