HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ Vergi Mevzuat Sirküleri – 2022/70 Anayasa Mahkemesinin 2 Ağustos 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/4/2022 tarihli ve E.2021/119, K.2022/48 sayılı Kararı ile 6183 sayılı AATUHK’a göre ödeme emrine itiraz edenlerin açtıkları davayı kaybetmeleri durumunda ayrıca ödemek zorunda kaldıkları haksız çıkma zammına ilişkin düzenleme iptal...


Smart Çözümlerimizi hemen deneyin!

Demo Talebi!